Find and Follow Us

Selasa, 15 Oktober 2019 | 01:23 WIB

Rasulullah Tiga Kali Kalahkah Pegulat Tangguh

Kamis, 10 Oktober 2019 | 08:00 WIB
Rasulullah Tiga Kali Kalahkah Pegulat Tangguh
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

GULAT disebut sebagai olahraga tertua di dunia yang dikompetisikan. Olahraga gulat telah muncul di lukisan-lukisan Mesir kuno yang berusia 5000-an tahun.

Konon, gulat sudah menjadi mata pelajaran di Tiongkok sejak 2050 SM. Tidak heran, dalam adegan kolosal, para kesatria sering adu tanding gulat untuk menunjukkan kehebatan mereka.

Olahraga ini juga cukup populer di masa-masa Islam. Masa saat Rasulullah masih hidup dan berinteraksi dengan masyarakat Arab kala itu. Di masa beliau ada seorang pegulat yang dikenal sebagai juara. Ia sangat sulit ditaklukkan. Tidak ada seorang pun yang berhasil menempelkan perutnya ke tanah saat bergulat. Namanya adalah Rukanah.

Namanya Rukanah bin Abdu Yazid bin Hisyam bin Abdul Muthalib bin Abdu Manaf al-Muthallibi. Ia adalah seorang pemimpin Arab yang terkenal dengan kekuatannya. Walaupun badannya kekar dan besar, Rukanah tetap lincah dalam berkuda.

Rukanah adalah seorang laki-laki kuat. Ia masih dalam kemusyrikan di awal-awal datangnya risalah kenabian Muhammad. Ia begitu tenar sebagai seorang pegulat hebat. Tidak ada seorang pun yang mampu menguncinya hingga tergeletak di tanah. Postur tubuh dan perawakannya yang besar tampak begitu kentara. Terlihat mencolok dibanding orang-orang di sekelilingnya.

Ototnya yang kekar tidak menghalangi Rasulullah untuk membuka hatinya tentang kebenaran Islam. Dan di antara variasi dakwah Rasulullah adalah beliau menempuh pendekatan dalam bidang olahraga. Beliau berduel gulat dengan Rukanah. Subhanallah

Ibnul Atsir mengatakan, "Rukanah adalah seseorang yang pernah duel gulat dengan Nabi. Beliau mengalahkannya dua atau tiga kali. Padahal ia termasuk laki-laki Quraisy yang paling kuat. Hidayah Islam baru ia sambut ketika penaklukkan Kota Mekah. Ia wafat di masa kekhalifahan Utsman. Ada juga yang mengatakan ia wafat pada tahun 42 H, di masa kekhalifahan Muawiyah radhiallahu anhu." (al-Istiab oleh Ibnu Abdil Bar hal: 801 dan Asadul Ghabah oleh Ibnul Atsir, hal: 1708).

Rukanah Adu Gulat Dengan Nabi

Ibnu Ishaq mengatakan, "Abu Ishaq bin Yasar berkata kepadaku: Rukanah bin Abdu Yazid bin Hisyam bin Abdul Muthallib bin Abdu Manaf adalah orang Quraisy yang paling kuat. Suatu hari ia bersama Rasulullah di suatu kampung Mekah (sebelum hijrah).

Rasulullah berkata kepadanya: Wahai Rukanah, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah dan menerima dakwahku?Rukanah menjawab: Seandainya aku mengetahui apa yang engkau serukan itu adalah kebenaran, pasti aku akan mengikutimu.

Rasulullah menimpali: Bagaimana kiranya kukalahkan engkau dalam gulat. Apakah engkau akan meyakini kebenaran perkataanku?

Rukanah menjawab: Iya.Rasulullah berseru: Ayo berdiri. Akan kukalahkan engkau."

Abu Ishaq melanjutkan kisahnya, "Rukanah pun menyambut tantangan itu. Keduanya pun duel gulat. Rasulullah menyergapnya dan berhasil menjatuhkannya. Rukanah pun tak berdaya.

Penasaran dengan kekalahannya, Rukanah berkata: Kita ulangi wahai Muhammad. Keduanya pun kembali bergulat.

Rukanah kembali berkata: Wahai Muhammad, luar biasa, kau berhasil mengalahkanku!Rasulullah bersabda: Yang lebih luar biasa dari ini pun akan kutunjukkan jika engkau mau. Jika engkau bertakwa kepada Allah dan menaatiku.

"Apa itu?" Tanya Rukanah.

Nabi menjawab: Akan kupanggil pohon yang engkau lihat itu. Dan dia akan datang kepadaku.

"Panggillah," tantang Rukanah.

Pohon itu pun datang hingga ke hadapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepada pohon itu: Kembalilah ke tempatmu. Pohon itu pun kembali ke tempatnya semula.

Rukanah pun pergi menuju kaumnya. Ia berkata, Wahai anak-anak Abdu Manaf, mereka telah menyihir masyarakat. Demi Allah, aku tidak pernah melihat penyihir yang lebih sakti darinya. Kemudian Rukanah mengabarkan apa yang ia lihat." (Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam, tahqiq al-Halabi, 1: 390-391).

Dalam riwayat al-Baladzuri disebutkan bahwa Rukanah-lah yang menantang Rasulullah bergulat. Ia dikabarkan tentang Nabi. Lalu Rukanah menemui beliau di salah satu bukit di Mekah. Rukanah mengatakan, "Wahai anak saudaraku karena sama-sama bani Abdu Manaf-, telah sampai kabar tentangmu kepadaku. Aku tidak mengenal engkau sebagai pembohong. Jika engkau mengalahkanku (dalam gulat), maka aku yakin engkau orang yang benar". Nabi pun bergulat dengannya sebanyak tiga kali.

Abu al-Yaqzhan mengatakan: Ketika Rukanah datang kepada Nabi untuk memeluk Islam di hari Fathu Mekah, ia berkata, "Demi Allah, aku mengetahui jika engkau bergulat denganku, engkau akan mendapat pertolongan dari langit". Kemudian ia pindah ke Madinah dan tinggal di sana hingga wafat di awal pemerintahan Muawiyah radhiallahu anhu (Ansabul Asyraf oleh al-Baladzuri, 1: 155, 9: 392-392. Ia memiliki penguat dalam riwayat at-Tirmidzi 1784, Abu Dawud 4078, dan al-Hakim 5903).

Anak Rukanah Bergulat dengan Nabi

Selain bergulat dengan Rukanah, Nabi pun pernah berduel dengan orang-orang selain Rukanah. Di antaranya adalah anak dari Rukanah. Namanya Yazid bin Rukanah. Ibnu Abbas radhiallahu anhuma mengisahkan, "Yazid bin Rukanah datang menemui Nabi dengan membawa 300 ekor domba. Ia berkata, Wahai Muhammad, apakah engkau mau duel gulat denganku?

Nabi menjawab, Apa hadiahnya jika aku mengalahkanmu?

"Seratus ekor domba ini, jawabnya. Keduanya pun bergulat. Dan Nabi yang menang.

Yazid kembali menantang Rasulullah. Ia berkata, Maukah engkau adu gulat (sekali) lagi?

Nabi menjawab, Apa imbalannya?

Yazid menjawab, "Seratus domba lainnya. Keduanya pun bergulat. Lagi-lagi Nabi mengalahkannya. Disebutkan bahwasanya keduanya bergulat sampai tiga kali.

Yazid berkata, Wahai Muhammad, sebelumnya tidak ada yang mampu membuat perutku menempel dengan tanah kecuali dirimu. Dan tidak ada yang paling aku benci pula selain dirimu. Namun sekarang aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Dan engkau adalah utusan Allah. Kemudian Rasulullah mengembalikan semua dombanya." (Ibnu Abdil Bar dalam al-Istiab 2770, Ibnul Atsir dalam Asadul Ghabah 5544, Ibnu Hajar dalam al-Ishabah fi Tamyiz ash-Shahabah 9279, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam Irawa al-Ghalil 1503).

Pelajaran

Pertama: Metode dakwah Rasulullah yang variatif. Beliau berdakwah berceramah. Beliau berdakwah dengan cara bersedekah. Dengan akhlak yang mulia. Dengan pendekatan kultural. Sampai dengan pendekatan dalam bidang olahraga. Namun pendekatan dakwah beliau tidak menerabas sesuatu yang Allah larang.

Kedua: Nabi tidaklah menginginkan harta dunia dari hasil duelnya dengan Rukanah dan anaknya, akan tetapi beliau menginginkan hidayah.

Ketiga: Betapa pun orang-orang musyrik sombong dalam menolak Islam, Rasulullah tidak menyerah mendakwahi mereka. Fitrah mereka tetap ingin keluar dari gelapnya kesyirikan.

Keempat: Terkadang seseorang malu menerima dakwah dengan metode ceramah. Namun ia akan mengakui keunggulan dan kebenaran yang dibawa orang lain apabila bisa mengalahkannya dalam bidang yang ia geluti. Oleh karena itu, terkadang seseorang lebih menerima orang yang seprofesi dengannya ketika mendakwahinya. Dosen dengan dosen. Pegawai pabrik dengan pegawai pabrik. Mantan artis dakwah kepada artis, dll.

Kelima: Meskipun orang-orang musyrik berlaku sombong dan kasar terhadap Nabi, namun beliau tetap berlaku ramah. Sehingga mereka tidak segan mengajukan pertanyaan bahkan mengajak adu gulat sekalipun.[islamstory]

Komentar

Embed Widget
x