Find and Follow Us

Jumat, 24 Mei 2019 | 16:35 WIB

Bahayakan Orang Lain, Allah Akan Membahayakannya

Senin, 18 Februari 2019 | 06:00 WIB
Bahayakan Orang Lain, Allah Akan Membahayakannya
(Foto: Ilustrasi)

DI ANTARA kaidah syariat Islam adalah Tidak boleh mendatangkan bahaya dan tidak boleh membalasnya dengan bahaya lain. Contohnya yaitu merugikan ahli waris yang sah, baik semua atau sebagiannya.

Orang yang melakukan perbuatan tersebut diancam dengan sabda Rasulullah SAW, "Barangsiapa membahayakan (orang lain), Allah akan membahayakan dirinya, dan barangsiapa yang menyulitkan (orang lain) Allah akan menyulitkan dirinya."(HR. Imam Ahmad, 3/453; Shahihul Jami, 6348).

Contoh wasiat yang membahayakan adalah seperti tidak memberikan hak salah seorang ahli waris sesuai ketentuan syariat, atau mewasiatkan kepada salah seorang ahli waris dengan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan syariat, atau mewasiatkan lebih dari sepertiga harta.

Di beberapa negara yang masyarakatnya tidak memberlakukan syariat Allah, seorang ahli waris yang sah kesulitan untuk mendapatkan bagiannya sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan Islam. Sebab yang berkuasa di sana adalah undang-undang bikinan tangan manusia. Maka jika wasiat yang zalim itu telah dicatat oleh seorang pengacara, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, mereka tinggal memerintahkan dipenuhinya wasiat yang zalim tersebut.

Sungguh celakalah apa yang ditulis oleh tangan mereka dan celakalah apa yang mereka usahakan. []

Sumber: Kitab "Muharramat Istahana Bihan Naas" karya Syaikh Muhammad bin Sholeh Al-Munajjid- alsofwah.

Komentar

Embed Widget
x