Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 21 September 2018 | 01:45 WIB

Dzikir Berbuah Akhlak Mulia

Oleh : KH Abdullah Gymnastiar | Selasa, 17 Juli 2018 | 01:11 WIB

Berita Terkait

Dzikir Berbuah Akhlak Mulia
(Foto: Ilustrasi)

ALHAMDULILLAH. Segala puji hanya milik Allah Swt. Semoga Allah Yang Maha Mulia, menggolongkan kita sebagai hamba-hamba-Nya yang husnus khotimah. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda nabi Muhammad Saw.

Beruntunglah pribadi yang senantiasa berdzikir; hatinya mengingat Allah, lisannya hanya menuturkan kata-kata yang disukai Allah, perbuatannya senantiasa perbuatan yang diridhoi Allah. Inilah dzikir yang sebenar-benarnya dzikir. Bukan hanya dzikir berupa ucapan tasbih, tahmid dan takbir saja, akan tetapi kalimat-kalimat tersebut hadir juga dalam ucapan dan perbuatannya.

Dzikir yang benar adalah dzikir yang bisa berbuah menjadi amal sholeh. Dzikir yang membuat pengucapnya menjadi jauh dari kemaksiatan, menjauh dari korupsi, menjauh dari dosa, dan sebaliknya menjadi lebih dekat pada ketaatan kepada Allah, lebih dekat pada kejujuran, sikap amanah dan tanggungjawab.

Dzikir yang baik juga memberikan implikasi pada penuturnya untuk mengajak orang lain kepada ketaatan pada Allah Swt. Di dalam Al Quran, Allah Swt berfirman, "Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah.." (QS. Fushilat [41] : 33)

Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Swt. yang senantiasa berdzikir dengan sebenar-benarnya dzikir. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak mulia. Aamiin yaa Robbal aalamiin. [smstauhiid]

Komentar

Embed Widget
x