Find and Follow Us

Kamis, 23 Mei 2019 | 06:06 WIB

Berdagang, Sudah Keluarkan Zakat Barang Dagangan?

Sabtu, 23 Juni 2018 | 14:00 WIB
Berdagang, Sudah Keluarkan Zakat Barang Dagangan?
(Foto: Ilustrasi)

Berikut penjelasan tentang nishab, ukuran, dan cara mengeluarkan zakatnya:

5. Nishab barang dagangan

Pensyariatan zakat barang dagangan masih diperselisihkan para ulama. Menurut pendapat yang mewajibkan zakat perdagangan, nishab dan ukuran zakatnya sama dengan nishab dan ukuran zakat emas.

Adapun syarat-syarat mengeluarkan zakat perdagangan sama dengan syarat-syarat yang ada pada zakat yang lain, dan ditambah dengan 3 syarat lainnya:

1) Memilikinya dengan tidak dipaksa, seperti dengan membeli, menerima hadiah, dan yang sejenisnya.
2) Memilikinya dengan niat untuk perdagangan.
3) Nilainya telah sampai nishab.

Seorang pedagang harus menghitung jumlah nilai barang dagangan dengan harga asli (beli), lalu digabungkan dengan keuntungan bersih setelah dipotong hutang.

Misalnya: Seorang pedagang menjumlah barang dagangannya pada akhir tahun dengan jumlah total sebesar Rp. 200.000.000 dan laba bersih sebesar Rp. 50.000.000. Sementara itu, ia memiliki hutang sebanyak Rp. 100.000.000. Maka perhitungannya sebagai berikut:

Modal Hutang: Rp. 200.000.000 Rp. 100.000.000 = Rp. 100.000.000

Jadi jumlah harta zakat adalah: Rp. 100.000.000 + Rp. 50.000.000 = Rp. 150.000.000

Zakat yang harus dibayarkan: Rp. 150.000.000 x 2,5 % = Rp. 3.750.000

6. Nishab harta karun

Harta karun yang ditemukan, wajib dizakati secara langsung tanpa mensyaratkan nishab dan haul, berdasarkan keumuman sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam:

"Dalam harta temuan terdapat seperlima (1/5) zakatnya." (HR. Muttafaqun alaihi)

[Ustadz Kholid Syamhudi]

Komentar

Embed Widget
x